Ανακοινώσεις

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12.04.2021

1η ώρα

08:30-09:10

2η ώρα

09:10-09:50

 

Διάλειμμα 15΄

3η ώρα

10:05-10:45

4η ώρα

10:45-11:25

 

Διάλειμμα 15΄

5η ώρα

11:40-12:20

6η ώρα

12:20-13:00

 

Διάλειμμα 15΄

7η ώρα

13:15-13:50

8η ώρα

13:50-14:25

 

Διάλειμμα 5΄

9η ώρα

14:30-15:05

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

α) Συμπεριφορά στο σχολείο

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για γνώση και την εργασία των καθηγητών τους. Επίσης οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα του κάθε συμμαθητή τους ξεχωριστά καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου και να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του σχολείου. Τέλος, ακολουθώντας κόσμια γλώσσα και χωρίς να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, οι όποιες διαφορές μπορούν να λυθούν με το διάλογο.

β) Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο στις 08:30 π.μ. και πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στην αίθουσά τους. Στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου η σωστή χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι καθυστερημένης προσέλευσης μαθητές παρουσιάζονται άμεσα στο Γραφείο της Διεύθυνσης. Στην εμφάνισή τους οι μαθητές οφείλουν να είναι ευπρεπείς.

γ) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις κτυπήσει το κουδούνι μετά από κάθε διάλειμμα. Εφόσον εισέλθει ο/η διδάσκων/ουσα στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή εάν δεν ενημερωθεί η Διεύθυνση. Η θέση των μαθητών μέσα στην αίθουσα καθορίζεται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης.Σε περίπτωση απουσίας μαθητών, αυτό γνωστοποιείται άμεσα από τους Διδάσκοντες στην Διεύθυνση του Σχολείου προκειμένου να γίνει η σχετική ενημέρωση στους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών.

Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο/Η εκπαιδευτικός, ως βασικός/η υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Σε περίπτωση που μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση του Σχολείου όπου και θα παραμείνει.

δ) Μουσικά όργανα

Όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται μουσικά όργανα από το σχολείο εφόσον οι ίδιοι δεν διαθέτουν, ανάλογα με τις δυνατότητες δανεισμού του σχολείου. Προτεραιότητα δίνεται στους μαθητές της Α Γυμνασίου. Ο δανεισμός γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον Γονέα- Κηδεμόνα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της οργανοθήκης.

ε) Προσωπική υγιεινή

Κατά την είσοδό τους στην τάξη ατομικού μουσικού οργάνου οι μαθητές θα πρέπει να θυμούνται να πλένουν τα χέρια τους και να εφαρμόζουν αντισηπτικό τζελ ή μαντηλάκια. Γενικά φέτος, θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με την υγιεινή των χεριών μας για τη διακοπή μετάδοσης ιών εντός της σχολικής μονάδας.

Στ) Συμπεριφορά στο προαύλιο/ Διάλειμμα.

Μετά το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα είναι αναγκαία η έξοδος των μαθητών στο χώρο του προαυλίου. Σύμφωνα με τ υγειονομικά πρωτόκολλα συνιστάται η αποφυγή του συνωστισμού στην αυλή. Στις τουαλέτες επιβάλλεται η τήρηση των αποστάσεων (2 m) κατά την αναμονή προς αποφυγή συγχρωτισμού. Οι μαθητές θα μπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς που εφημερεύουν και που επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου.

ζ) Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες

Το σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν τις δεξιότητες των μαθητών, τόσο σε ατομικό επίπεδο με την παρουσίαση της προόδου και της εξέλιξης του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας σε ατομικό όργανο επιλογής, όσο και στη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα των μουσικών συνόλων. Συνεπώς, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και γίνεται διάχυση και προβολή της δουλειάς τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Φέτος, παρά τις αντίξοες συνθήκες, το σχολείο μας, θα συμμετέχει στη δράση που διοργανώνει το μουσικό σχολείο Καβάλας, με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία». Επιπρόσθετα, προτρέπονται να συμμετέχουν με επιτυχία – όπως κάθε προηγούμενη χρονιά – σε περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και πολιτιστικά προγράμματα.

η) Σχέδιο ενεργειών διαχείριση κινδύνων

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συνέρχεται ο σύλλογος διδασκόντων και επικαιροποιεί το μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και σεισμών. Ορίζει υπευθύνους, αναρτά τα σχέδια σε κάθε σχολική τάξη και κοινόχρηστο χώρο και πραγματοποιεί ασκήσεις εκκένωσης του σχολικού κτιρίου. Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των καθηγητών σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται η αυλή του σχολείου και συγκεκριμένα ακριβώς απέναντι από την είσοδο του σχολείου.

θ) Αδικαιολόγητη έξοδος από το σχολείο

Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολικό χώρο παρά μόνο μετά από ειδική άδεια της Διευθύντριας (για παράδειγμα σε περίπτωση που περάσει κάποια μπάλα έξω από τα κάγκελα του προαυλίου, όταν θέλουμε να μεταφέρουμε υλικά στον κάδο της ανακύκλωσης που υπάρχει έξω από το σχολείο κλπ ). Σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιείται ο κηδεμόνας και επιβάλλεται η ανάλογη τιμωρία.

ι) Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Οι μαθητές σέβονται αυστηρά τον σχολικό χώρο, τον ηλεκτρονικό και τον μουσικό εξοπλισμό του σχολείου. Θα πρέπει να μην ρυπαίνουν το χώρο, να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων και τους κάδους ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μαθητές φροντίζουν την καθαριότητα του θρανίου τους και της τάξης τους. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στην περιουσία του σχολείου ελέγχονται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς βαρύνει τον κηδεμόνα τους.

κ) Κινητά τηλέφωνα

Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.

λ) Κάπνισμα

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στο σχολείο. Όποιος μαθητής παραβαίνει τον κανόνα θα αποβάλλεται και θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας του.

μ) Συμπεριφορά στα σχολικά λεωφορεία

Μέσα στα σχολικά λεωφορεία είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η σωστή χρήση της μάσκας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και την αποβίβασή τους. Επιπλέον θα πρέπει να παραμένουν καθισμένοι στις θέσεις τους κατά τη μεταφορά τους, να αποφεύγονται οι φωνασκίες, ο θόρυβος, οι χειρονομίες και οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού από την οδήγηση και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το όχημα και να μην προκαλούν φθορές. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με τις υποδείξεις των οδηγών.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η συμπεριφορά τους στο λεωφορείο θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμπεριφορά τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του σχολικού χώρου.

ν) Απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 130.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εάν σημειωθούν πάνω από 130 απουσίες. Σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνεται η φοίτηση στην ίδια τάξη. (Βλέπε σχετική νομοθεσία ΦΕΚ 2005/2019). Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και των μαθητριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν στο σχολείο τους λόγους απουσίας του/της μαθητή/τριας.

Για θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων- Διδασκουσών καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.