Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών και εφήβων και στην προσπάθεια να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν  σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την καλλιέργεια ή/και ενίσχυση της ευεξίας, υιοθετεί το σύνθημα της Μαθητιάδας  ως λογότυπο της 3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) για το τρέχον έτος 2016-2017 : «Νοιώσε τη  χαρά  της  άθλησης  χωρίς το άγχος της  νίκης και το φόβο της αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους». Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίζεται η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

εβδομάδα μαθητικής δημιουργίας 2015

 

 εβδομάδα μαθητικής δημιουργίας 2016

 

 

  specialolympics

 

 Εβδομάδα μαθητικής δημιουργίας

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2015-2016 1η-2η σελίδα

ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ 2015-2016 3η-4η σελίδα

εφημεριδα 2015-2016 5η-6η σελίδα

 

Επιλέξτε αριστερά το είδος δραστηριότητας.