Ανακοινώσεις

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας με Λ.Τ. " Νίκος Σκαλκώτας", συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή της με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών, από την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 έως και την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 52/08-02-2019 από τη Διευθύντρια οι παρακάτω:

1. Λεονταρίδη Ιωάννα

2. Παπαβασιλοπούλου Μαρία, συνοδός καθηγητής

3. Μπουμπάρη Ηλιάδα, συνοδός καθηγητής.

4. Πανουτσόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Τσουκαλάς Θεόφιλος, Τζαβάρας Ερμής και Κουρμπέτης Νικηφόρος, εκπρόσωποι του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερις (4) συνολικά σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:

1. « ΜΕΣΣΑΠΕΙΑ TRAVEL»

2. « TSOTRAS TRAVEL»

3. «CONNECTIONTRAVEL»

4. «LOKRISTRAVEL»

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις προσφορές των πρακτορείων για το εάν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

Αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής για συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών στην Καλαμαριά, στο πρακτορείο «ΜΕΣΣΑΠΕΙΑ TRAVEL» και να προχωρήσει στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του πρακτορείου προς το σχολείο και του σχολείου προς αυτό. Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε ως εξής:

Το πρακτορείο “CONNECTION TRAVEL” έδωσε προσφορά η οποία έχει ένδειξη τιμής στον τίτλο της και γι αυτό απορρίφθηκε.

Το πρακτορείο “TSOTRAS TRAVEL” έδωσε προσφορά υψηλότερου κόστους και απορρίφθηκε.

Το πρακτορείο «LOKRISTRAVEL» έδωσε προσφορά στην οποία δεν περιλαμβάνεται το γεύμα της Κυριακής 17/3/2019 και γι αυτό απορρίφθηκε.

Η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 114,00€ με ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου διανυκτέρευσης) σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω:

1. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ΠΕΡΙΝΘΟΣ» 3 αστέρων σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου) και μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές με ημιδιατροφή.

2. Όλες οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν με πούλμαν με κλιματισμό,  WI-FI, CD-DVD, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

3. Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

4. Το μεσημεριανό φαγητό της Κυριακής 17/3/2019 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο μέσον της διαδρομής προς Χαλκίδα.

5. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης μαθητών – συνοδών όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία από την εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη με αρ. συμβολαίου 96731.

6. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

8. Διόδια αυτοκινητοδρόμων με ΦΠΑ

9. Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ 1351Ε 60000010400

Η εν λόγω επιλογή επισημοποιήθηκε με την Πράξη 5/04-03-2019 της Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας με Λ.Τ. «Νίκος Σκαλκώτας», η οποία υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω Τουριστικών Πρακτορείων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Σήμερα, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας με Λ.Τ. " Νίκος Σκαλκώτας", συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή της με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών, από την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 έως και την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 52/08-02-2019 από τη Διευθύντρια οι παρακάτω:

1. Λεονταρίδη Ιωάννα

2. Παπαβασιλοπούλου Μαρία, συνοδός καθηγητής

3. Μπουμπάρη Ηλιάδα, συνοδός καθηγητής.

4. Πανουτσόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Τσουκαλάς Θεόφιλος, Τζαβάρας Ερμής και Κακάτσου Μαργιάννα, εκπρόσωποι του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρεις (3) συνολικά σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:

1. « ΜΕΣΣΑΠΕΙΑ TRAVEL»

2. « TSOTRAS TRAVEL»

3. «CONNECTIONTRAVEL»

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις προσφορές των πρακτορείων για το εάν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

Αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής για συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών στην Καλαμαριά, στο πρακτορείο «TSOTRASTRAVEL» και να προχωρήσει στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του πρακτορείου προς το σχολείο και του σχολείου προς αυτό. Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε ως εξής:

Το πρακτορείο “ ΜΕΣΣΑΠΕΙΑ TRAVEL” απορρίπτεται λόγω του ξενοδοχείου που προτάθηκε, διότι δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης όπως είχε ζητηθεί από εμάς και γιατί το ξενοδοχείο είναι τριών αστέρων.

Το πρακτορείο “CONNECTIONTRAVEL” δεν περιλαμβάνει στις προσφορές του το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής 17 Μαρτίου 2019, το οποίο ήταν μέσα στους όρους μας.

Το πρακτορείο “TSOTRASTRAVEL” εκπληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξής μας. Η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 153,00€ με ΦΠΑ σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω:

1. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «GrandPalace» 5* σε τρίκλινα και τετράκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου) και μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές με ημιδιατροφή.

2. Όλες οι μεταφορές με πολυτελές τουριστικό λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας EURO 6, GPS, WI-FI, TV-DVD, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

3. Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

4. Το μεσημεριανό φαγητό της Κυριακής 17/3/2019 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο μέσον της διαδρομής προς Χαλκίδα.

5. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης μαθητών – συνοδών όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

6. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

8. Διόδια αυτοκινητοδρόμων με ΦΠΑ

9. Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ 1350Ε60000007801

Η εν λόγω επιλογή επισημοποιήθηκε με την Πράξη 2/15-02-2019 της Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας με Λ.Τ. «Νίκος Σκαλκώτας», η οποία υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω Τουριστικών Πρακτορείων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ