Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. Το θέμα του project είναι "Can you hear our music"?

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

Can you hear our music?

Εγγραφές μαθητών

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιούνται από ..... έως ..... 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής:

  1. ................................................................................................
  2. ................................................................................................
  3. ................................................................................................

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα